HOẠT ĐỘNG NGLL: TRÒ CHƠI DÂN GIAN 26/3

HOẠT ĐỘNG NGLL: TRÒ CHƠI DÂN GIAN 26/3

Lượt xem:

TRƯỜNG TH BẾ VĂN ĐÀN TỔ CHỨC THI CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN Hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931- 26/3/2018          Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ, BGH trường TH Bế Văn Đàn, Đoàn xã Ea Kuêh về việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu truyền thống, văn hóa của đất nước. Cần tổ... ...
HOẠT ĐỘNG NGLL: TRÒ CHƠI DÂN GIAN 26/3

HOẠT ĐỘNG NGLL: TRÒ CHƠI DÂN GIAN 26/3

Lượt xem:

TRƯỜNG TH BẾ VĂN ĐÀN TỔ CHỨC THI CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN Hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931- 26/3/2018          Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ, BGH trường TH Bế Văn Đàn, Đoàn xã Ea Kuêh về việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu truyền thống, văn hóa của đất nước. Cần tổ... ...