Tham gia các cuộc thi của Công đoàn Việt Nam phát động

Tham gia các cuộc thi của Công đoàn Việt Nam phát động

Lượt xem:

Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam, địa chỉ https://congdoanvietnam.org do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. https://congdoanvietnam.org/   ...
CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI E2VN 2020 CỦA CÔ TRÒ TÔI

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI E2VN 2020 CỦA CÔ TRÒ TÔI

Lượt xem:

Tôi được biết đến Cộng đồng Microsoft Việt Nam từ đâu? Thật may mắn cho bản thân tôi, khi đang lang thang trên Internet để tìm kiếm các phương pháp dạy học tích cực, tôi được biết đến Trang Lớp học sáng tạo của cô Hoàng Thị Hiền phụ trách, trang Dạy học tích cực của cô Trần Khánh Ngọc và trang Giáo viên Tin học Bắc – Trung... ...
CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI E2VN 2020 CỦA CÔ TRÒ TÔI

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI E2VN 2020 CỦA CÔ TRÒ TÔI

Lượt xem:

Tôi được biết đến Cộng đồng Microsoft Việt Nam từ đâu? Thật may mắn cho bản thân tôi, khi đang lang thang trên Internet để tìm kiếm các phương pháp dạy học tích cực, tôi được biết đến Trang Lớp học sáng tạo của cô Hoàng Thị Hiền phụ trách, trang Dạy học tích cực của cô Trần Khánh Ngọc và trang Giáo viên Tin học Bắc – Trung... ...