NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
 • NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
 • Ban Giám Hiệu
 • HIỆU TRƯỞNG
 • Từ tháng 5 năm 2019
Lê Ngọc Tú
 • Lê Ngọc Tú
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • Thầy giữ chức vụ Hiệu trưởng tại trường từ năm 2015 đến tháng 5 năm 2019, thầy chuyển công tác sang đơn vị mới.
Nguyễn Thị Nhài
 • Nguyễn Thị Nhài
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • Trường Tiểu học Bế Văn Đàn