Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
24/SGD 09/08/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo,
24/SGD 09/08/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo,
Số: 68/TB-BVĐ 22/06/2022 Kế hoạch, Thông báo, Thông báo danh mục sách giáo khoa năm học 2022-2023 của trường tiểu học Bế Văn Đàn tới phụ huynh, học sinh, giáo viên được biết và thực hiện.
93/TBDH.BVĐ 30/11/2021 Kế hoạch, Thông báo, Công văn số: 3744/UBND-GDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND huyên Cư M’gar v/v triển khai hoạt động dạy học tại các cơ sở giáo dục; Công văn số : 1891/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 23 tháng 11 năm 2021của Sở GDĐT Đắk Lắk v/v triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Công văn số 3995/UBND- GDĐT ngày 30 /11/2021về việc dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS Căn cứ kế hoạch số 92/KH-BVĐ ngày 30/11/2021về việc triển khai dạy học trực tiếp Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid – 19 trên địa bàn xã Ea Kuêh :Trường TH Bế Văn Đàn thông báo dạy học trực tiếp từ ngày 01 tháng 12 năm 2021