Tiếp nhận Chương trình Dinh dưỡng cho trẻ em của Hội Chữ Thập đỏ huyện Cư M’gar

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện tháng Nhân đạo, vì cộng đồng. Ngày 04/5/2024, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar cùng với Hội CTĐ xã Ea Kuêh, tổ chức phát sữa cho các em học sinh toàn nhà trường.

Đại diện phía Hội CTĐ huyện,có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương – Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Cư M’gar;

Hội CTĐ xã Ea Kuêh, có đồng chí Nguyễn Đức Chiến – Chủ tịch Hội CTĐ xã Ea Kuêh;

Đến với buổi cấp phát, Hội CTĐ huyện đã phát cho các em học sinh với các thành phần như:

Khối 1 và khối 2: Mỗi em 1 lốc sữa lớn;

Khối 3: Sữa chai: 3 chai;

Khối 4; 5: 01 lốc sữa nhỏ.

Tổng đợt cấp phát sữa, tất cả học sinh toàn trường đều được nhận, các em rất vui mừng.

Tập thể nhà trường, phụ huynh, gần 400 em học sinh biết ơn hoạt động của Hội Chữ thập đỏ huyện, rất mong được tiếp đoàn vào các dịp tiếp theo.

Một số hình ảnh buổi trao, tặng, cấp phát:

BTT Tổng hợp