TÍM YÊU THƯƠNG

TÍM YÊU THƯƠNG

Lượt xem:

Hàng năm, cứ đến ngày mùng 8 tháng 3, chúng ta được ôn lại câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng và hạnh phúc của người phụ nữ nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Đây là ngày dành để tôn vinh người phụ nữ về những thiên chức cao quý. Hình ảnh các cô Trường TH Bế Văn Đàn... ...