Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/02/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường TH Bế Văn Đàn tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028.

    Công đoàn cơ sở Trường TH Bế Văn Đàn hiện có 26 Công đoàn viên.

    Dưới sự lãnh đạo của LĐLĐ huyện Cư Mgar, Công đoàn cơ sở Bế Văn Đàn đã xây dựng kế hoạch, chương trình và biện pháp thực hiện việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Công đoàn viên trong nhiệm kì vừa qua. Tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết trong các hoạt động. Công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò, chức năng, đổi mới sáng tạo và tìm các giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kì vừa qua.

    Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nghiêm túc, tổ chức thành công Hội nghị viên chức nhà giáo và người lao động vào đầu các năm học. Thông qua Hội nghị Công đoàn hàng năm đã thể hiện rõ vai trò tham gia quản lí của ban chấp hành Công đoàn cơ sở, quyền dân chủ của mỗi Công đoàn viên được phát huy. Tích cực tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia xét thi đua một cách công bằng, hợp lý đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn. Trong các hoạt động công đoàn luôn xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn và chính quyền hài hoà, thân thiện. Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan đơn vị.

     Tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình về vệ sinh an toàn lao động. Tham gia chăm lo đời sống của Công đoàn viên; tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi đoàn viên. Đảm bảo thời gian làm việc và chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT,

Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và nghị quyết đề ra. Giám sát thực hiện chế độ chính sách; kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trong nhiệm kì vừa qua, đơn vị không có tình trạng đơn thư khiếu kiện xảy ra.

Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua, CĐCS Trường TH Bế Văn Đàn vinh dự được LĐLĐ huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Trong nhiệm kì mới 2023-2028, công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt vai trò chức năng. Phối hợp với chính quyền tổ chức xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức Hội nghị viên chức nhà giáo và người lao động hàng năm theo quy định.

Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái. Thực hiện đầy đủ các nguồn quỹ đóng góp do cấp trên quy định và phát động.

Thường xuyên luyện tập TDTT, tổ chức giao lưu thi đấu trong đơn vị và với đơn vị bạn. Tham gia các phong trào VH VN TDTT do địa phương, cấp trên tổ chức. Quan tâm đến đời sống của Công đoàn viên.

Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ trong đơn vị. Hoàn thành tốt nghị quyết đề ra.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới:

Đồng chí Trà Quốc Việt – CTCĐ

Đ/c Bùi Thị Thúy – PCT CĐ

Đ/c H Boi Ktla – Nữ công.

và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028, gồm hai đồng chí:

01. Đ/c Trà Quốc Việt – Chính thức;

02. Đ/c Bùi Thị Thúy – Dự khuyết.

                                                           Người viết: Phan Hải Yến